Investera i utveckling!

BLI Management utbildar framtidens starka ledare. Alla verksamheter behöver ständig utveckling för att möta den hårdnande konkurrensen vilket ställer stora krav på ledarskapet. 
Att utveckla sin ledarroll och möta samhällets nya krav skapar effektivare arbetsplatser, lojalare medarbetare och ett bättre resultat! 
Hos BLI får du en långsiktig och hållbar ledarskapsutbildning med personliga kursmål som sätts tillsammans med dig.

bli en transformativ ledare

Utrusta chefer med rätt verktyg för att leda med empati i alla aspekter av ledningen.

Ledarskap i en tid av förändring

Lär dig framgångsrik förändringsledning och att hantera konflikter.

På plats, digitalt eller hybrid

Låt dina chefer träffas på kontoret, i en konferenslokal eller online.

Vår identitet

Om BLI Management

BLI Management AB (BLI) utvecklar chefer, ledare och ledningsgrupper i ledarskap, affärsmannaskap och personlig effektivitet. För chefer och ledare genomför vi såväl öppna som interna företagsprogram. För ledningsgrupper genomför vi anpassade workshops och internat. 

Vi arbetar inom alla branscher och de flesta typer av organisationer. Våra konsulter har många års erfarenhet av företagsledning och komplex försäljning. Sedan start har vi utbildat över 7000 chefer och ledare i Sverige. 

I samarbete med branschorganisationen Byggföretagen och Byggbranschens Utbildningscenter genomför vi vårt program Diplomerad BLI-Ledare™ anpassat för byggsektorn. 

»Ledarna genererar resultatet!«

nöjda kunder och deltagare

Referenser

BLI Ledarskap har utbildat och tränat över 7 000 chefer och ledare i över 200 företag och organisationer. Vi vänder oss till såväl stora som små företag och ledare på alla nivåer, nya som erfarna. Några exempel på kundföretag i Stockholm, Göteborg samt Visby som har, eller under flera år har skickat, kursdeltagare till oss hittar du här.

Utbildningar i ledarskap
och affärsmannaskap

Diplomerad BLI-ledare

Målet med Diplomerad BLI-Ledare™ är att utbilda och träna arbetsledande personal inom grundläggande ledarskap, kundbemötande och personlig utveckling. Programmet har en mycket konkret och praktisk prägel som skapar direkta resultat i det dagliga arbetet som ledare oavsett om man är en ny eller erfaren ledare och oavsett bransch. Diplomerad BLI-Ledare™ genomförs under ett år med ett halvdagsseminarium per månad. Varje kurstillfälle varar under en halvdag med start klockan 08.00 och avslutning klockan 12.00, samt en lunch för diskussion och nätverkande. Vi har flera grupper i Stockholm och Göteborg.

Diplomerad BLI-Ledare – Byggspecial

Målet med Diplomerad BLI-Ledare™ är att utbilda och träna arbetsledande personal inom byggbranschen inom grundläggande ledarskap, kundbemötande och personlig utveckling. Programmet har en mycket konkret och praktisk prägel som skapar direkta resultat i det dagliga arbetet som ledare oavsett om man är en ny eller erfaren ledare. Diplomerad BLI-Ledare Byggspecial™ genomförs under ett år med ett halvdagsseminarium per månad. Varje kurstillfälle varar under en halvdag med start klockan 08.00 och avslutning klockan 12.00, samt en lunch för diskussion och nätverkande.

Diplomerad BLI-Ledare – påbyggnadskurs

Ett utvecklingsprogram för de ledare som har examinerats i Diplomerad BLI-Ledare™, som arbetar i företagsledande befattning eller på annat sätt kvalificeras av BLI.

Diplomerad Affärsman

Diplomerad Affärsman™ genomförs under 1 år fördelat på 10 tillfällen med halvdagseminarier. Innan deltagarna påbörjar utbildningen genomförs ett instruktörslett ”startmöte” hemma i den egna verksamheten där bland annat kursmål etableras. Nya deltagare har möjlighet att ansluta fyra gånger per år, i anslutning till varje block. Pris per deltagare, inklusive kurslitteratur, luncher och diplomeringsmiddag är 56 700 kr exklusive moms..

Skräddarsydda utbildningar

BLI genomför komplexa och avancerade interna utvecklingsprogram för företag i alla branscher. Utifrån kundens behov och medarbetarnas individuella utvecklingsfaser designas ett koncept med fokus på att utveckla en stark ledarskapskultur och skapa konkreta resultat i verksamheten. Programmen ägs av kunden efter genomfört projekt.​

Ledningsinternat

Före genomförandet genomför en BLI-konsult en DISC-analys av varje individ i gruppen samt en gruppanalys.

Halvdag 1
 • Ledningsgruppens funktion, affärsplan och mål
 • DISC-analysens resultat; individuellt och grupp
 • Ledningsgruppen nuläge.
Halvdag 2
 • Utveckling av gruppens styrkor och förbättringsområden
 • Att leda framgångsrika förändringsprocesser
 • Sammanfattning och handlingsplan

Den effektiva ledningsgruppen

Före genomförandet genomför BLI en DISC-analys av varje individ i gruppen samt en gruppanalys.

Halvdag 1
 • Ledningsgruppens funktion: roller, ansvar och befogenheter
 • Att bygga en effektiv ledningsgrupp
 • Handlingsplan
Halvdag 2
 • Avrapportering av handlingsplan
 • Ledningsgruppens möten, förberedelser, genomförande och uppföljning
 • Handlingsplan
Halvdag 3
 • Avrapportering handlingsplan
 • Formulera, prioritera och kommunicera ledningsgruppens mål
 • Handlingsplan för kommande 3-6 månaders period.

Vad tycker de som gått utbildningarna?

»Avsnitten om förhandlingsteknik och konsten att ge negativ feedback har gett mig många verktyg som jag har användning av i vardagen på jobbet, när jag lägger upp samtal med kunder och anställda.«
Ulf Brandt
Marbit
»Jag har haft stor nytta av utbildningen och jag känner en trygghet i att kunna gå i att kunna gå tillbaka till kursmaterialet och fräscha upp mina kunskaper om ledarskapets alla områden.«
Sandra Stor
Skanska
»Det var så mycket som var intressant men en sak som jag haft mycket nytta av var avsnittet om det positiva samtalet. Hur man kan lägga upp samtal för att få folk mer motiverade.«
Kristina Westerlund
COBAB

»Har gett mig mycket i vardagen«

Marie Hallberg, controller på In3prenör, blev diplomerad BLI-ledare våren 2023. Hon tycker att det hon lärt sig om konstens att kommunicera och det coachande ledarskapet har hjälpt henne i hennes vardag.

Vi är sociala – följ oss!

Lyft din organisation till nästa nivå!